Osamělý Vlk

Osamělý Vlk (v orginále Lone Wolf) je hlavní hrdina stejnojmenné gamebookové série Joe Devera i připojených novel. Je to poslední přeživší rytíř Kai. Původním řádovým jménem Tichý Vlk, se narodil jako Landar v Dage roku MK 5036 a v mládí se dostal do Řádu Kai. V legendách Dessi je zmiňován jako Kor-Skarn.

Série Kai

Roku MK 5050 vede Vonotarova zrada a spojení s Temným pánem Zagarnou k útoku na Řád Kai během Fehmarnova svátku jakožto část rozsáhlé invaze do Sommerlundu. Celý útok byl načasován tak, aby zastihl všechny mnichy na jednom místě. Až na Tichého vlka všichni padli, on sám si změnil jméno na Osamělého vlka. Tímto momentem začíná Série Kai prvním svazekm Útok ze tmy. Osamělý vlk putuje do Durenoru, aby získal Sommerswerd, jehož silou pak zabije Zagarnu a zvrátí průběh invaze. Pak se vydává do ledových pustin Kalte, aby přivedl před spravedlnost Vonotara, který se sem ukryl po neúspěšném obléhání Holmgardu. Jeho dalším úkolem je vyšetření podivných události kolem Maakengorgu, kde odhalí probíhající plán na oživení Temného pána Vashny, který tu byl poražen Králem Ulnarem I. a jehož duši pohltila právě místní propast. Konečně na konci série Kai je vyslán do Vassagonie jako vyslanec Sommerlundu. Zde zjišťuje, že nový Arcilord Temný pán Haakon objevil legendární Knihu Magnakai, která byla z Kláštera ukradena. Osamělý vlk Haakona porazil a knihu získal, čímž otevřel cestu k dalším úkolům.

Série Magnakai

V tomto setu výprav studuje Osamělý vlk Knihu Magnakai, která ho vede k vyprávám za Kameny vědění ve stopách Slunečního orla, prvního Kai Lorda. První Kámen nachází ve Varettě, druhý na hradě Kazan-Oud. Během pátrání po druhém se setká s Lordem Rimoahem, který se mu stane učitelem a poradcem. Pod jeho vedením nalezne v Danarských bažinách třetí kámen. V tom momentě upevňuje Temný pán Gnaag, nyní nový Arcilord, své postavení, a začíná s masivní invazí proti celému Severnímu Magnamundu. Připojí se k němu Zakhan Kimah, vládce Vassagonie. Oba dobyvatelé se přeženou přes střední Magnamund až dorazí do Tahou, hlavního města Anari, kde v tu dobu Osamělý vlk pátrá po čtvrtém Kameni. Najde ho krátce předtím, než Zakhan Kimah osobně prolomí zdi města, a porazí Zakhana v osobním souboji. Vyjde ovšem najevo, že Gnaag má tři zbývající Kameny a chce je zničit.

Zakhanova smrt startuje sérii porážek vojsk Temných zemí. Osamělý vlk se svými spojenci se dostává do Torgaru, kde jsou drženy zbývající Kameny. Doráží v momentě, kdy Lord Adamas a spojené armády Talestrie a Palmyrionu začínají obléhat pevnost. S Adamasovou pomocí je Osamělý vlk schopen se dostat dovnitř a získává jeden z Kamenů. Gnaag ale spoustí past, která Vlka vrhá skrze Bránu Stínů do Daziarnu společně s oběma zbývajícími Kameny.

V Daziarnu se zapletá do rozsáhlejší války dobra a zla. Zjišťuje, že jeho akce byly zcela klíčové nejen pro Magnamund, který je jen jednou z mnoha Rovin Existence. Zatímco pokračuje ve výpravě za dvěma zbývajícími Kameny, potkává a poráží Mistra Chaosu, bytost, která ovládala části Daziarnu stejně jako předtím Vonotar, když sem byl uvržen za svou zradu. Nakonec Osamělý vlk získává zbývající kameny a dokončuje tak poslání Knihy Magnakai.

Posledním jednáním této série je vyrovnání se s událostmi po jeho návratu do Magnamundu. Ačkoli byl v Daziarnu jen několik dní, na jeho světě uplynulo osm let, během kterých dobyl Gnaag většinu kontinentu. S pomocí svých přátel Rimoaha a Benedona se vydává na zoufalou cestu do Helgedadu, hlavního města Temných zemí, a zabíjí Gnaaga. V tomhle byl úspěšný: Gnaag je mrtev, transfusor dovolující Temným pánům pobyt mimo Temné země je zničen a Helgedad pohlcují plameny. Končí tak útok a národy Magnamundu mají možnost se zotavit.

Série Grand Master Kai

Po válce zakládá Osamělý vlk nový řád bojovníků Kai. Objevují se ale nové hrozby. Je povolán k zastavení nákazy z Ruelu, viru velmi podobnému tomu, který kdysi téměř vyhladil Starší Magi. I když je úspěšný, Arcidurid Cadak, který operací vymyslel, střet přežije - má další plány, které musí Osamělý vlk překazit. Během výpravy do Ruelu je Benedon unesen do Temných zemí. Osamělý vlk ho osvobozuje a přitom zabraňuje druhému pokusu o oživení Temného pána Vashny. Druhé setkání bylo poměrně devastující, protože Cadak použil Hůlku smrti vyrobenou přímo Naarem. Kromě toho se zapojila Shamath, mocná démonka z Roviny Temnoty. Vlk se taky účastnil úkolu v západním Magnamundu. Najdříve v porážce válečníka Magnaarna, který našel [Kámen zkázy](kameny-zkazy, následovan Rytířem smrti Ixiataagem, kterého oživila Naarova Hůlka smrti.

Finále Série Grand Master Kai se vypořádává s Naarovým pokusem smést nový Řád Kai. Nejdříve se o to Naar pokusil v momentě, kdy Osamělý vlk bojoval s Rytířem smrti Ixiataagem. Naar úspěšně vytvořil Bránu stínů, díky které jeho armády zasáhly přímo Klášter. Osamělý vlk se ale vrátil včas a Bránu zničil, čímž obléhání zarazil. Pak Naar vytvořil Vlastní stín Osamělého vlka, Osamělý vlk ho následuje Branou stínu a nakonec ho poráží, ale zjišťuje přitom, že se Naar zmocnil Měsíčního kamene. Tento artefakt stvořený Shianti mudovolil vytvářet Brány a posílat skrze ně své agenty. S pomocí Alyss se Osamělému vlkovi podaří utéct, ale ví, že se musí pro Kámen vrátit. Nakonec to udělá a současně porazí Naarova posledního šampiona, Kekataaga Mstitele. Po tomto činu se stává prvním a tím pádem jediným Svrchovaným Nejvyšším Velmistrem Kai.

Série Nového řádu

V této sérii je role Osamělého vlka upozaděna a knihy se soustředí na jeho chráněnce Velmistry. Plánoval původně navždy uchovat Měsíční kámen uvnitř Kláštera, ale jeho přítomnost narušuje přírodní rovnováhu Sommerlundu do té míry, že je narušen cyklus ročních období, lidé kypí zdravím a smrt se stává vzácností. Proto svěří jednomu z Velmistrů dopravu Kamene na ostrůvek Lorn, kde pobývají v exilu Shianti. Sámmezitím putuje do Lencie s jeho duplikátem a strhává na sebe pozornost nepřítele. Poté, co Velmistr zakončí úspěšně svou výpravu, získává nový úkol - vrátit zemi Siyen jejímu právoplatnému králi.

Další hlavní výzvu představuje Lord Vardyn z Eldenory, který úspěšně vykope několik ztracenýchmagických artefaktů používaných Agarashem Prokletým, díky kterým získá šlechtic nadvládu nad svými sousedy. Osamělý vlk vede výpravu k zastavení výhody Eldenory, zatímco Velmistr infiltruje Diadon, hlavní město království. Po jeho úspěchu a je Osamělý vlk cestou zpět do Kláštera unesen Zorkaanem Požíračem duší, demoném z Roviny Zoufalství. Ten byl zotrošen Lordem Vandyanem a teď je uvězněn na Magnamundu. Osamělý vlk přežívá, dokud mu Velmistr nepřijde na pomoc. Ačkoli je v následujících knihách zmíněn, není Osamělý vlk přímo zapojen do dalších výprav skrze Bor a jižní Madnamund.

Ohlasy

Autor Joe Dever prohlásil, že obdivuje jeho soustředěné zaujetí pro vznešené cíle. Tak konstatoval, že Osamělý vlk není jeho alter ego. Další inspirací pro postavu byl Steve McQueen ve Velkém útěku.

Legendy o Osamělém vlku

V sérii novel je Osamělý vlk dosti náladovou postavou, náchylnou k výbuchům vzteku. Díky tomu podléhá čas od času psychickým útokům zaměřeným na jeho emoce. Dospívá pomalu - jako člověk i jako Kai Lord; takže jeho jméno poměrně sedí. Postupně se zamiluje do tří žen: Viveky, Quienefer a Petry. Jeho oblíbenou zbraní je sekera, i když dosti často používá Sommerswerd.