Holmgard

Holmgard je hlavní město Sommerlundu. Nachází se poblíž Hřbitova Starověkých. Město obklopují šedobílé zdi vysoké 200 stop, jejichž brány jsou dlouhé 100 yardů. Ve středu se nachází Královská Citadela.

Krátce po Masakru Řádu Kai bylo město obléháno Temnými pány. Přežilo díky Osamělému vlku, který zabil Temného pána Zagarnu Sommerswerdem namířeným z vrcholu městských hradeb.