Vashna

Vashna, nebo také Temný pán Vashna, byl vůdcem Temných pánů a nejmocnější z nich. Vashna má prismatické fazetové oči, díky kterým vidí duhu nejrůznějších barev. Má srstnatou tvář s čenichem a spirálovitým rohem čnícím mu přímo z čela. Jeho čenich a paže jsou pokryté bohatou srstí a jeho ruce jsou pospojované z ostrých kovových drápů čnících zezadu z každého prstu. Jeho číslem bylo 99, které si zvolil pro jeho vlastnosti, pak 7 a 13. Sedm symbolizovala trvající smrt v životě a život ve smrti a třináctka označovala sílu zla, které velel.

Příchod na Manamund

Po odchodu Shianti začal Věk Černé luny přichodem dvaceti Temných pánů stvořených Naarem. Vashna se rychle stal vůdcem ostatních a zahájil Válku znesvěcení, při které úspěšně dobyl znčné části Severu a vyhladil několik ras. Roku MK 3192 přijal titul Arcilorda. Byl architektem Helgedadu a osmi dalších kolosálních městských pevností.

Ústup

Sommerlunďané vedení Králem Kianem zastavili totální dobytí Magnamundu a zabrali území, ze kterého pak učinili Sommerlund. Vashna mu přísahal pomstu za svou porážku. Jako odplatu spustil Války Helghastů, ale Bratrstvo křišťálové hvězdy pmohlo vyvážit síly proti hordám měňavců. V poslední bitvě těchto válek zatáhly armády Ulnara I. Temné pány až na okraj Maakengorgu. Tady proklál Ulnar I. Vashnu Sommerswerdem a rozptýlil jeho atomy po celém Aonu. Říká se, že Vashna a jeho duchové jsou stále v Maakengorgu, čekají na své vyvolání a pomstu Somerlundu i Ulnarovu rodu.

První pokus o oživení

S použitím artefaktu známého jako Vashnova dýka se o první oživení pokusil Naarův agent vedeny vassagonských odpadlíkem Barrakou. Chtěl dýkou obětovat Madelon, dceru Barona Vanalunda, lorda z Ruanonu. Osamělý vlk tohle spiknutí úspěšně zarazil a dýku získal pro sebe jako zbraň.

Druhý pokus

Temný bůh Naar vytvořil další artefakt známý jako Hůl smrti, kterým chtěl Vashnu oživit Arcidruid Cadak. Pokus ukončil Cadakův život a byl také překazen.

Třetí pokus

Nejrůznější události popsané v časové ose vedly k počátku Bouře Chai, jako zemětřesení, kteé prodloužilo Maakengorg o více než 25 mil a mnoho jeho Acolytů konajících posvátnou pouť k těmto místům naznačuje, že se schyluje k další snaze o jeho probuzení.