Varetta

Město s širokými ulicemi poblíž Sommerlundu, kde se nacházel první z Kamenů vědění, jehož hledání bylo jednou z výprav Osamělého vlka. Varetta byla vystavěna na masivní plošině, údajně nad městem Cynx. Zdi a stavby města jsou postaveny z krvavě rudého kamene Na zdech jsou vlci draci podél cibuří a jejich ocasy ovíjejí vstupy a brány vnější zdi. Chrliče s vzteklými výrazy na budovách fungují jako komíny.

Varetta je jedno z nejstarších měst Magnamundu.

Lokality

Hostinec U zkřížených mečů

Síně učení

Věž krále