Gnaag

Temný pán tyranie. Gnaag, také Temný pán Gnaag, je jeden z hlavních padouchů světa Magnamundu a jeden z hlavních nepřátel Osamělého vlka. Do tohoto světa dorazil spolu s dalšími 19ti Temnými pány v roce MS 3072. Gnnag byl mezi svými druhy znám jako nejchytřejší a mistr jejich politiky. Stal se Arcilordem Temných zemí po opatrné manipulaci a pak vraždě dvou dalších Temných pánů roku MS 5058. Poté, co vedl tažení na dobytí Magnamundu, mále porazil Osamělého vlka a síly dobra díky pokusu o zničení tří Nyxatorových Kamenů vědění, které Vlk hledal. Nato poslal Vlka do astrálního světa Daziarnu. Roku MS 5070 byl Gnaag Osamělým vlkem konečně poražen v osobním souboji a pro svoje selhání byl Naarem odsouzen k věčnosti v Rovině Temnoty.

Fyzické a duševní atributy

Gnaag připomíná monstrózní mouchu s mnohafazetovýma lesklýma očima. Byl štíhlý a měl hmyzí formu. Vnější maso bylo z většiny neviditelné, což odkrývalo zelené a mokré vnitřní orgány. Krev mu mokvala ve vlnáchod báně jeho holé hlavy a jeho úzka chodidla měla drápy. Jeho mysl byla jeho vlastní, ale jeho intelekt a duše byly jednoduché nádoby pro nekonečné zlo temnéo boha Naara, což bylo odhaleno, když Vonotar vstoupil do mysli Temného pána Zagarny. Na jídlo si někdy roztrhal pár živých giaků.

Osobnost

Jako jeden z nejinteligentnějších Temných pánů byl Gnaag politicky nejvychytralejší a ujistil se v tom, že bude co nejdál od Zagarnova neúspěšného pokusu o invazi do Sommerlundu roku MS 5050. Gnaag nevěřil Zagarnovu partnerovi Vonotarovi a nesouhlasil s jeho statusem jako rovným Temným pánům. Kontroloval také souboj o Arcilordství mezi Temnými pány Haakonem a Slutarem po Zagarnově smrti.

Příchod na Magnamund

Roku MS 3072 byly Temní páni poslání Naarem na Magnamund, aby dobyli planetu v jeho jménu. Ze své podstaty nemohli dýchat „sladký vzduch“ Magnamundu, takže většinu jeho severního území zničili a vytvořili oblast známou jako Temné země, jejichž vzduch by „lidské plíce rozežral“. Jakožto původně Temný pán z Mozgoaru, městské pevnosti na západ od Gazad-Helkony byl Gnaag často k vidění, jak se hlavní městěm Helgedadem pohybuje pěšky na rozdíl od ostatních Temných pánů, který létali na Zlanbeastech. Byl také znám pro svůj „květnatý jazyk“ a rozsáhlý intelekt, který se ukazoval ve formě, v jaké ho Naar stvořil. Jeho gesta byla popsána jako „umírající“ a jeho tělo působilo hrozně křehce, ale někteří to považovali za masku jeho skutečných sil.

Tažení za hodností Arcilorda

Gnaag během soupeření o kontrolu nad Temnými zeměmi po smrti Haakona zmanipuloval soupeře Glurcha a Unce. Ujistil se, že konflikt vyústí v občanskou válku, a ještě před zahájením bitvy obou rivalů je s pomocí četných Nadziranů oba zničil v kolosální demonstraci síly. Ukončil tak pět let trvající občanské nepokoje a sám převzal pozici Arcilorda.

Gnaagova válka

Gnaag odstartoval masivní tažení proti Severnímu Magnamundu a poslal svoje obrovské armády proti mistním svobodným zemím. Poslal také Helghasty a další nestvůry, aby odřízl Osamělého vlka od získání Kamene vědění z Ohrida od [Danarga]. Gnaagory armády dobyly jižní Sommerlundskou provincii Ruanon a skoro zabránily Osamělému vlkovi v jeho cestě, nebýt Krále Ulnara, který požadoval, aby pokračoval. Armády Temných pánů se sbíhaly u Tahou s pomocí jejich spojence - Vassagonského císařství.

Osamělý vlk podnikl závod s časem, aby se ke Kamenům vědění dostal ještě před Gnaagovými armádami, ale na místě našel jen město v obležení. Hlavní branou pak vyšel Zakhan Kimah, vládce Vassagonie, vyzval Osamělého vlka na souboj a byl poražen.

Armády Temných pánů, nyní demoralizované a obklíčené lidskými posilami, byly zdecimovány. Gnaag se v tahou objevil před Osamělým vlkem a slíbil mu, že zničí jak jeho, tak tři zbývající Kameny vědění. Osamělý vlk se i s poradci bál, že se to Gnaagovi s pomocí Nadziranů může podařit. Vlk se vydal do Torgaru, městské pevnosti, ve které se Kameny skrývaly, ale byla to Gnaagova propracovaná past. Jak Osamělý vlk šplhal po lešení podzemní komnaty, aby dosáhl na Kameny, objevil se v místnosti Gnaag a se slovy „Pomsta je má, Osamělý vlku!“ zničil konstrukci držící Kameny a poslal je i s Vlkem skrz Bránu stínů do Daziarnu.

Konečná porážka a posmrtný život

Poté, co se propadl Daziarnskou bránou, prohlásil se Gnaag nezničitelným a oznámil, že Osamělý vlk je mrtev. Spojenecké armády byly z Torgaru rychle vypuštěny a ztráty armád Temných pánů ustaly. Pomocí Tanoz-Tukoru, transfusoru dovolujícího pohyb mimo Temné země, se Temní páni osobně vydali v čele svých armád na devastující tažení. V následujících osmi letech dobyly úspěšně většinu Severního Magnamundu a vystavěli silnou blokádu mezi Sommerlundem a [Durenorem]. Bez Dureneských posil bylo jen otázkou času, než padne Sommerlund a zbytek planety Temným pádům k nohám. Poté, co se Osamělý vlk vrátil v tajnosti z Daziarnu - kde uběhlo jen osm dní - vydal se tajně do Helgedadu a střetl se s Gnaagem ve Věži prokletých. S použitím síly Sommerswerdu změnil Temného pána na atomy (pokud v tomto souboji použije Vlk další magický předmět, je Gnaagovo umění boje 50 a kondice 70. Gnaag používá Nadazgadu, nebo „Temný oheň“, který byl vykován z černé helgedadské oceli a očarován Nadzirany). Během pobytu na Rovině Temnoty Osamělý vlk zjistil, že Gnaaga na Rovině Zoufalství před Naarovou pevností pronásleduje Tzor, Strážce Zlých Duší.