Časová osa

Věk draků (13000 - 10148 MK)

 • 13000 MK Zrozen Nyxator
 • 12750 MK Z oceánů Magnamundu se vynořují draci
 • 12209 MK Nyxator vytváří Kameny vědění. Z Naarovy krve se rodí falešní draci
 • 11890 MK Začíná válka wyrmů
 • 10869 MK Cynx je zničen falešnými draky Malignou a Sinnigarem
 • 10148 MK Dračí holokaust způsobený Malignou a Sinnigarem zabíjí všechny pravé draky krom Nyxatora; ten prchá do jádra Magnamundu.

Věk Entropie (10148 - 9000 MK)

 • 10000 MK Nižší rasy Magnamundu migrují zemí a ukrývají se před falešnými draky s pomocí starých ras

Věk Chaosu (9000 – 6700 MK)

 • 9000 MK Maligna je zabita ostatními falešnými draky. Zbytek je loven starými rasami až do vyhlazení.
 • 8560 MK Zemětřesení vytváří Tentariaský-průliv a Magnamund je rozdělen na dvě části
 • 8011 MK Vulkanická aktivita začíná přetvářet sever a jih Magnamundu. Vytvořen Rimerift.

Věk Věčné noci (7000 - 4608 MK)

 • 7000 MK Magnamund padá do temnoty v šoku po velkém zemětřesení, které vytvořením Tantarie zvedlo do vzduchu oblaka popela a trosek.
 • 6800 MK Naar vysílá do Magnamundu bezduché, aby vytvořili Naaros.
 • 6750 MK Končí většina přetváření Magnamundu vulkanickou činností
 • 6700 MK Agarash Prokletý se vynořuje z Naarosu a dobývá jižní Magnamund
 • 5000 MK Národy Xiin, Raan, Sawathat a Carcas jsou vyhlazeny
 • 4906 MK Velký drak Nyxator je poražen Agarashem Prokletým a Agarash získává Kameny vědění.

Věk Války (4608 - 3572 MK)

 • 4608 MK V Magnamundu se objevují Starší magi.
 • 4570 MK Starší magi vstupují do Naarosu a kradou Agarashovi Prokletému Nyxatorovy Kameny vědění

Věk starých království (3572 - 1600 MK)

 • 3572 MK Válka jednoho tisíce let končí smrtí Agarashe Prokletého. Jeho Kameny zkázy jsou ukryty.
 • 3000 MK Napříč celým Magnamundem jsou obnovována města.
 • 2514 MK Cenerští druidi vypouští nákazu, která skoro vyvraždí Starší magi a drodariány
 • 2000 MK Začíná Věk probuzení. Lidé začínají používat magii

Věk probuzení (1600 - 0 MK)

 • 1600 MK Přichází skrze Bránu stínů Shianti do Magnamundu. Stejnou cestou přichází Suulash a nastává válka mezi ním a Shianti.

Zlatý věk Shianti (MK 0 - 3004)

MK 0 Shianti vytváří Měsíční kámen. Končí Věk probuzení a začíná Zlatý věk Shianti

MK 289 Ve Vaduzhanu se poprvé usazují The Mythenish

MK 675 Vládnoucí rod Lorda Margose ustanovuje Tianese stát Korli

MK 1007 Vaderiský lid osidluje území dnešní Lencie

MK 1100 Začínají války mezi zeměmi jižního Magnamundu

MK 1199 Cincoria je ustanovena jako náboženské útočiště před doktrínou velkovévodství Kasland

MK 1234 Malé aluviánské provincie se jednotí jako národ Lunarlia

MK 1270 Vaderiský lid zakládá město {Varetta](varetta)

MK 1294 Po přiznání nezávislosti na Lencii formují Vaderiští rytíři Ilion

MK 1306 Vévoda Saldor z Recantoru zakládá Halie. Ilion ztrácí jižní pahorky kvůli renegátům a dalším vyhnancům

MK 1309 Lidé Naelu osídlují území dnešního Klarnosu. Začíná Válka Velkých Plání

MK 1366 Lidé Naelu jsou poražení v bitvě na Kaylasrské plošině s Lunarlii, což zarazí jejich expanzi během Války Velkých plání

MK 1600 Na trůn Talestrie usedá Rod Varnos

MK 1620 Vaduzhan je zachvácen Velkou Občanskou Válkou, která vyústí ve stvoření Bhanaru. Vlády nad Bhanarem se ujímá Autarch Sejanoz.

MK 1660 Války o restituce. Agarashtí jsou vytlačeni z říčních údolí Talestrie do Danargu.

MK 1950 Války mezi zeměmi jižního Magnamundu končí.

MK 1968 Války druidů mezi Herbalisty a Cenerskými Druidy.

MK 2005 Klanoariané jsou poražení do posledního muže poté, co vpadnou do Cincorie

MK 2591 Drakkarové přichází do Magnamundu, podléhá jim Zaldir.

MK 2606 Začíná Válka temného úsvitu

MK 2610 Válka temného úsvitu končí

MK 2800 Král Golvas z Klarnosu podněcuje své jednotky k invazi do Cincorie, ale záhadně umírá ve spánku.

MK 2801 Drakarrimové převálcují Ghatan a začínají stavět Torgar

MK 2829 Na Magnamundu přistávají Ulnariané a formují Durenor.

Věk Černé luny (MK 3000 - 3799)

MK 3004 Ishir se zjevuje Shianti a instruuje je, aby nechali lidstvo na pokoji. Měsíční kámen je navrácen do Daziarnu a začíná exodus Shiantu na ostrůvku Lorn, čímž končí jejich Zlatý věk

MK 3030 Drakkarové napadají Lunarlii, dobývají většinu území, než jsou poraženi v Bitvě na HastroMKkých polích.

MK 3040 Hordy agarashi se vynořují z Gollanského lesa a skoro ničí Casalu a Kakush

MK 3055 Vzniká propast Maakengorg

MK 3070 Porážka Klaronianů drodarianskými obry poté, co omylem zaútočili na tábory ve Starnu v domnění, že jde o Cincoriské ležení.

MK 3072 Na Magnamundu se objevují Temní páni a jsou poprvé zplozeni giakové.

MK 3074 Vzniká městský stát Casiorn

MK 3104 Sluneční kámen tvořený Shasarakem Benevolentním je hotov

MK 3150 Nagamir je přejmenován na Darke. Drakkarové se spojují pod Naarovými jednotkami a přísahají skrze Darkskou Smlouvu vazalství Temným pánům

MK 3154 Shasarak přichází do Království Taklakot

MK 3192 Vashna se prohlašuje nejvyšším lordem Temných zemí. Valdir a Nyvoz padají do rukou Temných pánů. Dva Temní páni padají Vashnovou rukou.

MK 3250 Nebora je vyhlazena Temnými pány v Neboranu.

MK 3262 Vashna začíná se stavbou Helgedadu

MK 3280 Taklakot je zničen explozí způsobenou užitím Slunečního kamene Taklatoniány během Shasarukovy nepřítomnosti. On sám přežívá katastrofu, ale jeho magické ochrany nebyly dostatatečné. Výbuch mu strhal maso, odtrhal svaly z kostí a zdevastoval nohy i ruce. Světlo exploze ho oslepilo a bolest narušila jeho mysl. Byl jedinou živout bytostí opustivší novou pustinu, které se bude říkal Zpustlé údolí, ale je znetvořen na těle duchu. Shasarak Benevolentní byl spálen, zůstává Shasarak Tyran.

MK 3400 V Helgedadu se líhnou zlanbeasti, kraanové a lítí vlci. Začíná Válka znesvěcení.

MK 3434 Na Magnamundu se usazují [Sommerlunďané]}sommerlundane], začíná stavba Hammerdalu.

MK 3450 Je postaven Holmgard

MK 3520 Začínají Války Helghastů

MK 3550 Války Helghastů se blíží ke konci. Král Ulnar I. dostává od Boha Kai Sommerswerd. Je založena Ogia.

MK 3590 Koncil rodin vládnoucích Lyrisu je dobrovolně rozpuštěn v zájmu monarchie s vládcem zvoleným největší rodinou.

MK 3600 Po zemi se poprvé začínají pohybovat Gourgazové. Začíná občanská válka v Klarnosu, po které obyvatelé staví Vaagen, Klarnos.

MK 3657 Královský rod Magadoru je zavražděn a falešný Princ Dolgorn se ujímá trůnu.

MK 3785 Vashna svolává Temný sněm v přípravách na válku se Sommerlundem.

MK 3799 Vashna je poražen v bitvě u Maakengorgu. Odehrává se bitva Moyturského Průsmyku. Smrt Ulnara I. Končí Věk černéh luny a začíná Věk Slunečné hvězdy. Sommerswerd je předán Durenoru na upevnění pouta mezi Sommerlundem a Durenorem.

MK 3800 Baron z Toranu má vizi boha Kai a začíná putování za Nyxatorovými Kameny vědění.

MK 3810 Raunor přijímá jméno Sluneční orel a zakládá Řád Kai. Vztyčuje Klášter Kai v západním Sommerlundu.

MK 3820 Sluneční orel jmenuje Silného Medvěda prvním Kai Lordem.

MK 3880 Ilion vstupuje do alinace s Talestrií.

MK 3900 Vassgoňané spoustí invazi do Anari.

MK 3952 Je postaven Ljuk

MK 3990 V Ilkaye jsou aktivovány magické obrany paláce. Pokrývají venkov červeným světlem, které rozmrazuje led stovky stop pod povrchem a zapaluje maso.

MK 4000 Doly v Ogie jsou opět v provozu poté, co byly zničeny útokem Borese a Sommlendinských rytířů.

MK 4030 První vyslanci Boru ustanovují vztahy s Bodenem.

**MK 4040 Ragadorn je napaden obojživelníky z moře, kteří jsou zahnáni kombinací flotily Ragadornu a spojenců.

MK 4190 Lakurská flotila je sjednocena pod vedením Cutlass Vhara v děsivém tažení proti obchodním a dopravním karavanám.

MK 4219 Armáda giaků obléhá Klášter Kai ale je nakonec poražena, když se Kai Lordi naučí zabíjet jejich velitele a přesměrovat samotné giaky. Zagarnův vzestup na nejvyššího lorda Helgedadu.

MK 4390 Je potlačena otevřená rebelie v Cleosii proti Vassagonii.

MK 4401 V Povodí Stornu se odehraje Válka o Kameny vědění. Drápy Rashuuru podepisují smlouvu na 600 let žoldnéřské služby pro Cleosii.

MK 4417 Hrad Demera v Eldenorii je obléhán a zničen Salonesem.

MK 4418 Končí Válka o Kameny vědění.

MK 4434 Z Kláštera Kai je ukradena kniha Magnakai a schována Liharatem a Bourjalim v Hrobce Mahjanů.

MK 4435 Bourjali a Liharat jsou zajati Temnými pány, následně mučeni a popraveni v Torgaru.

MK 4551 Začíná vzestup Vassagonského Impéria.

MK 4660 Kundi začíná partyzánské nájezdy v Laře proti Shasarakovi a jeho jednotkám.

MK 4663 Válka Větrů. Korli padá do Shadakinského Empéria, Lara je zničena a Kundi prchá do Azanamu.

MK 4683 V jižním Magnamundu se odehraje Bitva na březích Inkilu.

MK 4702 Velká Khordiamská válka

MK 4771 Smrt Černého Zakhana. Velká Khordiamská válka končí. Začíná Věk Magnamundu

MK 4780 V předvečer útoku Kakušského útoku prchají Vassagonští před mohutnou přesilou a vytváří posádky podél hranic Vassagonského impéria.

MK 4950 Zagarna nařizuje stavbu pevností v Duncragských Horách

MK 5023 V Dage se rodí Kari

MK 5028 V Dage se rodí Jen

MK 5034 Na neznámé místě se rodí Šedá hvězda

MK 5034 Shasarak je korunován Overlordem Shadackého impéria

MK 5034 V Dage se rodí Landar

**MK 5035 Narození Benedona

MK 5038 V Amory je popraven Vynar Jupe

MK 5044 Landar je poslán do Kláštera Kai, kde získává jméno Tichý vlk

MK 5050 První Řád Kai a Klášter Kai jsou zničeny Zagarnou. Zagarna je zabit v bitvě a jeho jednotky rozděleny. Landar si mění své Kai jméno z Tichého Vlka na Osamělého Vlka

MK 5050 Šedá hvězda opoustí ostrůvek Lorn

MK 5051 Vonotar Zrádce prchá do Kalte, je dostižen Osamělým Vlkem a uvržen do Daziarnu.

MK 5052 Osamělý Vlk je použit jako pěšák v boji Temných pánů o moc

MK 5053 Slutar dopustí, aby se Osamělý Vlk vrátil do Sommerlundu, sám je zostuzen a Haakon se stává nejvyšším lordem

MK 5054 Barrakův pokus o znovuoživení Vashny je překažen Osamělý Vlkem

MK 5055 Osamělý Vlk získává knihu Magnakai a zabijí Haakona

MK 5057 Šedá hvězda poráží Shasarka a Shadakinské armády jsou poraženy. Šedá hvězda - šampion Shianti - je prohláčen „Mágem Regentem“ Svobodného lidu starého impéria, aby dohlédl na čas znovuzrození a svobody. Jediná Shadakine, která se nevrátí z pouště Sadi byla Lady Tanith. Ona a Šedá hvězda byli brzy oddáni, jako bylo předpovězeno, aby vytvořili zakladatelskou linii magiokracie předurčené vládnout Konfederaci Svobodných Států zformované z popela starého impéria.

MK 5058 Osamělý Vlk se vydává hledat Kameny vědění; Gnaag se stává nejvyšším lordem a Osamělý Vlk nachází Kámen vědění z Varetty.

MK 5059 Osamělý Vlk cestuje do Dessi, ničí Kazan Oud a získává přitom Kámen vědění z Herdosu

MK 5060 Osamělý Vlk se vydává s Paidem do Danargu, kde nachází Kámen vědění z Ohrida

MK 5060 Královna Evaine z Talestrie potvrzuje trest smrti pro Keezora Nekromanta.

MK 5061 Osamělý Vlk získává Kámen vědění z Tahou a zabíjí Zakhana Kimaha

MK 5062 Gnaag naláká Osamělý Vlka do Torgaru a svrhne ho do Daziarnu, pak ho prohlásí za mrtvého

MK 5063 Rodí se dva mladicí, budoucí Kai Lordi Druhého řádu.

MK 5063 Gnaag pokračuje v podmaňování Severního Magnamundu a stvoří Tanuz Tuktor, infuzor, který umožní Temným pánům opustit Temné země

MK 5070 Tito mladíci jsou posláni do kláštera pro instrukce.

MK 5070 Osamělý Vlk nachází poslední Kameny vědění a uniká z Daziarnu. Vniká do Helgedadu, pomocí Sommerswerdu zabíjí Gnaaga. Následně ničí Helgedad a tím i zbývající Temné pány. Armády Temných zemí jsou poraženy.

MK 5071 Klášter Kai přestavěn, Osamělý Vlk trénuje Nový řád rytířů Kai.

MK 5073 První z rytířů Nového řádu Kai získává hodnost Mistra Kai, Osamělý Vlk s pomoc Ishira objevuje Velmistrovské disciplíny.

MK 5074 Sekta cenerských Druidů uprchne do Ruelu

MK 5075 Cenerští Druidové vytvoří virus, kterým lze zahubit veškerý život v Magnamundu. Osamělý Vlk pronikne do Mogaruithu a virus zničí. Benedon je mezitím unesen válečnou skupinou z temných zemí a přiveden do Kaagu, odkud ho Osamělý Vlk zachrání.

MK 5076 Válečník Magnaan nachází Kámen zkázy z Darke a s jeho pomocí příměje k poslušnosti Nadziranimy. Je zabit Osamělým Vlkem.

MK 5077 Naar posílá lávu a draky, aby zničili Druhý Řád Kai Lordů, ale je poražen poté, co Osamělý Vlk putuje přes severní Magnamund, aby je zachránil.

MK 5077 Naar vytvoří Hůl smrti, Osamělý Vlk zabrání znovuoživení Vashny a zabije Arcidruida Cadaka

MK 5080 Osamělý Vlk poráží Naarovu kletbu.

MK 5081 Osamělý Vlk vstupuje na Rovinu Temnoty a získává Měsíční kámen

MK 5083 Kai Lord Druhého řádu cestuje do Mydnightu, Lord Vandys nalézá Agarashovy Runy a jeho armády Vorků jsou poraženy Kai lordy. Osamělý Vlk je unesen Zorkanem Požiračem duší.

 • 13000 - Začíná Věk draků
 • 12209 - Nyxator vytváří Kameny vědění
 • 11890 - Wyrmská válka
 • 10869 - Cynx zničen
 • 10148 - Nyxator uvržen do nitra Magnamundu
 • 10000 - Začíná Věk zániku
 • 9000 - Začíná Věk chaosu
 • 8560 - Tentariaský průliv se rozděluje a s ním i celý Magnamund
 • 8011-6750 - Vulkanická činnost přetvoří většinu Severního a Jižního Magnamundu
 • 7000 - Začíná Věk Nekonečné noci
 • 6700 - Agarash Prokletý se probouzí v Naaru
 • 5000 - Začíná Věk válek
 • 4906 - Vznešený drak Nyxator je zabit Agarashem / Kameny vědění ukradeny
 • 4608 - Objevují se Starší magi (Střední Magnamund)
 • 3572 - Agarashova porážka a zničení Naaru / Konec Tisícileté války / Kameny zkázy ukryty
 • 3000 - Začíná Věk Starých království
 • 2514 - Velký mor má na svědomí zkázu Drodarinu a záhubu Starších magi
 • 2000 - Začíná Věk probuzení
 • 1600 - Objevují se Shianti
 • 0 - Začíná Zlatý věk Shianti / Shianti vytvářejí Měsíční kámen
 • 1366 - Bitva na Kaylarské rovině
 • 1620 - Velká občanská válka
 • 1660 - Války obnovení
 • 2591 - Vpád Drakkarů do Severního Magnamundu (není známo odkud)
 • 2606 - Válka temného úsvitu
 • 2801 - Založen Torgar
 • 2829 - Osídlení Durenorského poloostrova
 • 3000 - Začíná Věk temné luny
 • 3004 - Ishir se zjeví Shiantiům / Měsíční kámen se vrací do Daziarnu / Hromadný odchod začíná
 • 3072 - Temní páni se objevují v Magnamundu / Zplození Giaků
 • 3150 - Drakkarové se spolčují s Temnými pány
 • 3192 - Vashnův vzestup / Vashna se stává nejvyšším lordem
 • 3400 - Vlkodlaci, Kraanové a Zlanbeasti vyšlechtěni v Helgedadu
 • 3434 - Sommlendingové přicházejí do Severního Magnamundu / Temní páni zahnáni za Durncragské hory
 • 3450 - Založen Holmgard
 • 3520 - Začínají Války Helghastů
 • 3550 - Konec Válek Helghastů
 • 3785 - Vashna svolává Temný sněm, připravuje se tak na válku se Sommerlundem
 • 3799 - Bitva u Moyturského průsmyku / Porážka Temného pána Vashny ve velkém souboji u Maakengorgu/ Smrt Ulnara I.
 • 3800 - Začíná Věk Slunečné hvězdy
 • 3810 - Postaven klášter Kai
 • 3952 - Založen Ljuk
 • 4219 - Obléhání kláštera Kai
 • 4401 - Ve Stornlandu začíná Válka o Kameny vědění
 • 4418 - Válka o Kameny vědění končí
 • 4434 - Kniha Magnakai ztracena
 • 4451 - Vzestup Vassagonské říše
 • 4663 - Větrná válka
 • 4702 - Velká KhordaiMKká válka
 • 4771 - Smrt Zakhana Černého
 • 5035 - Narození Banedona
 • 5036 - Landar narozen v Dage
 • 5044 - Landar je poslán do kláštera Kai / Landar je přejmenován na Silent Wolf
 • 5047 - Grey Star opouští ostrov Lorn
 • 5050 - Invaze do Sommerlundu / Masakr rytířů řádu Kai / Silent (Lone) Wolf získává Sommerswerd / Porážka Temného pána Zagarny / Konec Invaze
 • 5051 - Vonotar prchá do Kalte / Osamělý Vlk Vonotara dopadne / Vonotar uvržen do Daziarnu
 • 5052 - Osamělý Vlk je použit jako pěšák v boji Temných pánů o moc
 • 5053 - Slutar dopustí, aby se Osamělý Vlk vrátil do Sommerlundu / Slutar je zostuzen / Haakon se stává nejvyšším lordem
 • 5054 - Barrakův pokus o znovuoživení Vashny je překažen Osamělý Vlkem
 • 5055 - Osamělý Vlk získává knihu Magnakai / Haakon je zabit Osamělý Vlkem
 • 5058 - Osamělý Vlk se vydává hledat Kameny vědění / Gnaag se stává nejvyšším lordem / Osamělý Vlk nachází Kámen vědění z Varetty
 • 5059 - Osamělý Vlk cestuje do Dessi / Osamělý Vlk ničí Kazan Oud a získává přitom Kámen vědění z Herdosu
 • 5060 - Osamělý Vlk se vydává s Paidem do Danargu / Osamělý Vlk nachází Kámen vědění z Ohrida
 • 5061 - Osamělý Vlk získává Kámen vědění z Tahou a zabíjí Zakhana Kimaha
 • 5062 - Gnaag naláká Osamělý Vlka do Torgaru a svrhne ho do Daziarnu / Gnaag prohlásí Osamělý Vlka za mrtvého
 • 5063 - Gnaag pokračuje v podmaňování Severního Magnamundu a stvoří Tanuz Tuktor, který umožní Temným pánům opustit Darkland
 • 5070 - Osamělý Vlk nachází poslední Kameny vědění / Osamělý Vlk unikne z Daziarnu / Vnikne do Helgedadu / Pomocí Sommerswerdu zabije Gnaaga / Zkáza Helgedadu / Smrt Temných pánů / Armády Darklandu poraženy
 • 5071 - Klášter Kai přestavěn / Osamělý Vlk trénuje Nový řád rytířů Kai
 • 5073 - První z rytířů Nového řádu Kai získává hodnost Mistra Kai / Objevení Grand Master Kai disciplín
 • 5074 - Sekta cenerských Druidů uprchne do Ruelu
 • 5075 - Cenerští Druidové vytvoří virus, kterým lze zahubit veškerý život v Magnamundu / Osamělý Vlk -pronikne do Mogaruithu a virus zničí / Benedon je unesen válečnou skupinou z Darklandu a přiveden do Kaagu / Osamělý Vlk zachrání Benedona
 • 5076 - Válečník Magnaan nachází Kámen zkázy z Darke / Magnaan s pomocí Kamene zkázy přiměje Nadziranimy, aby mu sloužili / Osamělý Vlk Magnaana zabije
 • 5077 - Naar vytvoří Hůl smrti / Osamělý Vlk zabrání znovuoživení Vashny / Osamělý Vlk zabije Arcidruida Cadaka
 • 5083 - Lord Vandyan z Eldenory vzkřísí Vorka (Agarashova služebníka) a napadne Stornland / Základna v Lyrisu je zničena / Osamělý Vlk vede Nový Řád rytířů Kai do bitvy proti Vandyanovi / Osamělý Vlka zajme Zorkaan Požírač Duší