Sommerlund

Ze všech zemí Severního Magnamundu se jen jediná vzepřela strašlivé moci Temných zemí - Sommerlund - "země slunce". Neústupnost jeho lidu a statečnost jeho válečníků je zářným příkladem - majákem naděje pro všechny, kdo se bojí hrůz, jež s sebou přináší nadvláda Temných pánů. Jenom ostražitostí a neoblomným odhodláním přežít zajistí Sommerlund bezpečnou budoucnost Posledních zemí.

Hlavním městem Sommerlundu je Holmgard.