Měsíční kámen

Měsíční kámen je drahokam vytvořený Shianti, jimiž byl utkán přímo z materie astrální roviny Daziarnu. Když Shianti získali potřebné znalosti, zhmotnili své vědomosti ve formě průhledného krystalu. Ten kombinuje sílu a moudrost veškeré jejich magie. Letopočet v Magnamundu je měřen od jeho stvoření. Je schopen vytvářet Brány stínů a jeho vliv byl na planetě tak rušivý, že byl poslán zpátky do Daziarnu.

Od svého stvoření byl dvakrát použit. Poprvé čarodějem jménam Šedá Hvězda k osvobození lidu Jižního Magnamundu od Shasaraka. Podruhé Naarem, který ho ukradl a chtěl s ním celou planetu ovládnout. Vytvořil s ním Brány stínů přímo na Magnamundu a znemožnil bohům dobra Kai a Ishir získat posily. Osamělý Vlk tohle zjistil během Grand Master série a získal artefakt zpátky. Navzdory původnímu plánu nechat Měsíční kámen v Sommerlundu, který zažíval dopad jeho pozitivní energie, bylo nutné ho předat Velmistrům. Ti se vypravili tisíce mil jižním Magnamundem a vrátili Kámen Shianti, kteří slíbili, že jej navrátí do rukou samotné Ishir.

Stvoření kamene Shianti

„Náhodou“ roku 1600 MK se otevřela Brána stínů mezi Daziarnem a Magnamundem, skrze kterou přišla rasa nižších bohů Shianti. Putovali jako nomádi Daziarnem a pátráli po místě, které by nazvali domovem. Když spatřili „bezejmenné“ země Magnamundu, rozhodli se na ně vstoupit. Prvně zůstali přímo u Brány stínů, pak začali zkoumat okolní svět a učili se o jeho obyvatelích všechno, co se dalo. Po několika staletích utkali přímo z esence Daziarnu Měsíční kámen, do kterého vložili všechny svou moc a vědomosti. Kámen byl tak mocný, že se sama Ishir bála, že lidstvo zůstane v jeho vlivu. Roku 3004 přesvědčila Shianti k vrácení Kamene do Daziarnu. Oni sami mohli zůstat na ostrově Lorn tak dlouho, jak dlouho si nebudou zahrávat s osudem lidí.

Převzetí Šedou Hvězdou

Čaroděj Šedá hvězda, dítrě vychované Shianti, byl roku 5050 vyslán pro Měsíční kámen, aby ho použil proti Shasarkovi, vládci Shadaki. Po boji se zlým duchem vzal Šedá Hvězda Kámen a vrátil se do Magnamundu. Shasark byl kontrontován a odhalil se jako renegát Shianti. Šedá Hvězda ho odsoudil k vyhnanství v jiné dimenzi.

Převzetí Osamělým Vlkem

Agenti Naara ukradli v jeden moment Kámen z Daziarnu a přinesli ho do Naarovy vlastní Roviny. S pomocí Kamene se Naar přesunul fyzicky do Magnamundu skrze Bránu stínů. Současně odřízl Ishir a Kaie od možnosti poskytnout Magnamundu posily. Osamělý Vlk a Nový Řád Kai byly jediným důvodem, proč Naar Magnamund kompletně neovládal.

Poté, co Osamělý Vlk přemohl Naarovu kletbu, byl neplánovaně přesunut přímo do Naarova trůního sálu. Spirituální entita Alyss se zmocnila Kamene, vytvořila kolem něj silové pole a taky Bránu, kterou mohl Osamělý Vlk uprchnout. Přitom přísahal, že se vrátí a získá Měsíční kámen zpět.

Jeho čarodějové mu poradili, že v rukou Temného boha může Měsíční kámen zničit veškerý život v Magnamundu. S pomoci nejmocnější magie byla vytvořena další brána a Osamělý Vlk vstoupil na Rovinu Temnoty. S pomocí záhadného průvodce doputoval až do Naarovy pevnosti a v trůním sále porazil Kekataaga Mstitele. Nato prolomil vězení kolem Alyss a další branou uprchli i s Kamenem.

Požehnání Měsíčního Kamene

Po dva roky zůstal Měsíční kámen v pevnosti Osamělého Vlka, nyní Nejvyššího Velmistra. Tomuto času se říkalo „Požehnání Měsíčního kamene“, protože lid kypěl zdravím a počasí bylo pořád nádherné - až nastalo nekonečné jaro.

Cesta zpět k Shianti

Roku 5083 se Osamělý Vlk společně s mágy rozhodli, že Kámen už nemůže zůstat v Sommerlundu, protože přitahoval Naarovy agenty a narušoval přirozenou rovnováhu světa. Svěřil ho proto jednomu ze svých pěti velmistrů, který byl vyslán za Shianti. Putoval s Kamenem tisíce mil na jih skrz magiokracii v Dessi, až dosáhl ostrova Lorn a Shianti slíbili vrátit ho přímo do rukou Ishir.