Vonotar

Vonotar, známý také jako „Vonotar Zrádce“, je čaroděj a původně člen Bratrstva křišťálové hvězdy. Ve snaze získat další magické schopnosti zradil Sommerlund a pomohl Temnému pánu Zagarnovi. Byl členem levoruké magické gildy v Toranu, kde obhajoval použití pravoruké, jinak také nadziranimské magie, která je v kombinaci s božskou magií mnohem silnější. Ačkoli získal nějakou podporu, nezískal celou gildu a vydal se proto sám za Temnými pány ve víře v naplnění proroctví bojovníka/čaroděje. Na cestě do Temných zemí zabil Lorena a Storm Hawka a na cestě do Kaagu získal dva služebníky: Caraga a Alliu. Na místě pak hledal Zagarnu a jeho stoupence a výměnou za jejich magii jim řekl o Fehmarnově svátku. Vybaven touto znalostí vyhladil Zagarna Toran, zmasakroval Řád Kai a začal obléhat celý Sommerlund. Vonotarovy nové schopnosti byly téměř božského rázu díky spojení levoruké magie a nadziranimské pravoruké.

Během následujícího obléhání Holmgardu měl Vonotar dohlédnout na moře a ujistit se, že Durenor nepošle touto cestou posily. Za použití svých nových sil ovládl potopenou bitevní loď a její posádku. Když se dověděl, že poslední bojovník Kai putuje do Durenoru po moři, poslal Vonotar své osobní zabijáky (identifikovatelné podle tetování hada na zápěstí), aby ho pronásledovali. Všichni tito zločinci ale ve svých pokusech selhali. Pokusil se tedy ještě jednou a zkusil Osamělého vlka zastavit se svou lodí přímo na moři v boji s Durenorskou flotilou. Jeho nemrtví námořníci ale nebyli pro Sommerswerd žádnou výzvou a celá loď byla opět potopena. Vonotar se vyhnul zajetí, ale Osamělý vlk se dostal do Holmgardu a zničil Zagarnu.

Vonotar si uvědomil, že ostatní Temní páni ho budou vinit ze Zagarnovy smrti. Vrátil se proto do gildy v Toranu a unesl Loi-Kymara a jeho pobočníky, kteří byli schopni velice dálkové teleportace. Pomocí této magie prchl do ledových pustin Kalte. Tady se stal osobním poradcem a čarodějem Brumalmarca, lorda Ledových barbarů. Vonotar podkopal vládcovy fyzické i duševní síly a nakonec ho zabil, stal se sám vládcem a ovládl barbary pomocí magických náramků a nákrčníků, které je nutily poslouchat ho na slovo. Skrýval se v masivní ledové pevnosti Ikaya a plánoval své další tahy. Po jeho stopách se s několika průvodci vydal Osamělý vlk. Výprava uspěla a Osamělý vlk přivedl Vonotara zpět do Sommerlundu, kde byl za své zločiny vyhnán Branou stínů do Daziarnu, místa, odkud se ještě nikdo nevrátil.

Tam se o sebe ale Vonotar velmi rychle postaral. Zabral si pro sebe kousek světa, který prohlásil za vlastní, a pro své cíle shromáždil množství místních příšer. Sám se stal vůdcem Nepřátel Sommerlundu, pětice nejhorších sommerlundských zločinců, kteří byli do Daziarnu vrženi Bratrstvem. Později se zmocnil jednoho z Kamenů vědění a upevnil tak své postavení. Pak začal plánovat návrat na Magnamund, ve kterém hrál Kámen vědění klíčovou roli. Není známo, jak dlouho byl vlastně Vonotar v Daziarnu, ale pravděpodobně ne víc než pár měsíců, protože dny zde se rovnají rokům na Magnamundu.

Jak se Vonotar a jeho druzi zkoušeli dostat portálem zpátky na Magnamund, zastihl je akorát včas Osamělý vlk a Vonotara konečně zabil. Není známo, kolik let vlastně Vonotarovi bylo. Když opouštěl Bratrstvo v Toranu, byl to mladý a pohledný muž, během obléhání Holmgardu byl starcem, což bylo způsobeno jeho soubojem s Alyss. Nebyla schopná ho zabít, ale donutila ho prudce zestárnout.