Řád Kai

Řád Kai je řád mnichů bojovníků, kteří ovládli četné přírodní a nadpřirozené schopnosti. Klášter Kai se nachází v západní části středního Sommerlundu poblíž Durnkragských hor, vedle Temných zemí. Jsou známí také jako Kai Lordi.

V Sommerlundu je tradicí posílat děti z konkrétních rodin do Kláštera Kai na výcvik. Tady se stávají zasvěcenci a jsou cvičeni současnými Kai Lordy, dokud se sami nestanou mistry cesty Kai. Jakmile jsou vycvičeni, vrací se noví Kai domů připraveni bránit sebe a své rodiny před potenciální hrozbou Temných pánů. I když Kai výcvik není jednoduchý, poskytuje těm, kteří jej praktikují, unikátní schopnosti. Tyto disciplíny zahrnují zostřené bojové reflexy, duševní sily a jedinečně zostřené smysly.

V gameboocích se objevuje celkem 10 disciplín. Nový čtenář začíná s pěti. Hodnost Kai Lorda se odvíjí od počtu zvládnutých disciplín s následujícícm postupem:

Novic Zasvěcenec Učedník

Čekatel Strážce Pomocník mistra Mistr

Jak hráč/ka úspěšně postupuje, může si vybírat v dalších knihách další schopnosti - v druhé knize bude mít tedy šest schopností.

Disciplíny Kai jsou následující:

Maskování - Schopnost zůstat nezjištěn a skryt jak v přirodě tak v městském prostředí.

Lov - Schopnost najít potravu prakticky kdekoli vyjma extrémních arktických nebo pouštních podmínek. Zaručuje také určitou manuální obratnost a rychlost.

Šestý smysl - Schopnost vycítit bezprostřední ohrožení nebo skrytou hrozbu. Stejně tak schopnost vycítit například skryté záměry neznámé osoby nebo vlastnosti předmětu.

Stopování - Schopnost sledovat a najít osobu nebo předmět stejně jako najít správnou cestu do určené lokality.

Léčitelství - Přirozená schopnost léčit vlastní zranění rychleji než běžný smrtelník.

Ovládání zbraně - Umění a mistrovství jednotlivé zbraně nebo zbraňové kategorie.

Nehmotná clona - Schopnost chránit svou mysl před psychickými útoky pocházejícími většinou od agentů zla.

Útok duševní silou - Schopnost útočit na nepřítele silou vlastní koncentrace mysli a zvýšit si tak vlastní bojovou zdatnost vyjma imunních protivníků.

Spřízněnost se zvířaty - Schopnost komunikovat se zvířaty a vytvořit s nimi pouto.

Ovládání hmoty myšlenkou - Telekineze, tedy schopnost hýbat s malými předměty pouhou silou vůle.

Sluneční orel založil Řád poté, co dokončil svůj úkol nalézt Nyxatorovy Kameny vědění. Svůj příběh zachytil v nejcennější relikvii Řádu, Knize Magnakai. Na začátku Ságy Osamělého vlka, Útoku ze tmy, jsou všichni Kai vyhlazeni náhlým záludným útokem jednotek Temných pánů. Jediný přeživší člen, kdysi známý jako Tichý vlk, přisahá pomstu a přijímá jméno Osamělý vlk, poslední z klanu. V návaznosti na zničení Helgedadu a Temných pánů znovuzakládá řád Kai a pomáhá s výchovou prvních Mistrů Kai po 30 letech od jejich zničení.

Temný bůh Naar se snaží vyhladit Druhý Řád zatímco je Osamělý vlk zaměstnán bojem s Rytířem Smrti z Ixie. Posílá armádu draků zaútočit na klášter, ovšem Osamělý vlk se vrací včas, aby pomohl s protiútokem. Pak se ujistí, že obrovská masa gigantických draků, kteří byli posláni Naarem skrze Bránu stínů, se ztratí cestou na Magnamund.

Kai Lordi nosí tuniky různé barvy podle své hodnosti. Šedá příslušela mistrům. Ti, kteří postoupili trochu dále, měli světle nebo tmavě modrou. Vyšší hodnost značila zelená (barva sdílená zasvěcenci), šarlatová, oranžová, žlutá, bílá, stříbrná a velmistri nosili zlatou.

Významní Kai Lordi:

Barking Fox

Černý Jestřáb

Brave Blade

Osamělý vlk / Tichý vlk

Rudý Úsvit

Bouřný Jestráb

Bouřný Jestřáb II

Silný Medvěd

Sluneční Orel

Rychlá Liška

Zimní Sova

Zimní Sova II

Moudrý Jestřáb