Alyss

Alyss je nadpřirozená entita s polobožskou mocí, která průběžně pomáhá Osamělému vlkovi a Benedonovi při jejich boji proti zlu v Magnamundu.

Je to uličnická polobohyně ve službách Ishir a Kai, i když její morálka je poněkud zmatená, jak si Osamělý vlk víckrát všimne. Objevuje se v pozdějších gameboocích (Vashnův odkaz), ale v Legendách o Osamělém vlku se zjevuje poměrně záhy a hraje důležitou roli jako Vlkův tichý ochránce a Benedonova přítelkyně.

Objevuje se jako náctiletá dívka s krátkými červenými vlasy oděná do krátké kožené tuniky a jezdeckých kalhot. Má moc učinit sebe i kohokoli dalšího neviditelným a nezjistitelným dokonce i pro Naarovy agenty. I když je sama polobohyní, má své limity a minimálně jednou potřebuje sama pomoc smrtelníků stejně jako oni její.

Je několikrát naznačeno, že Alyss je pozůstatkem příměří mezi Ishir a Naarem, které vedlo ke stvoření Aonu. Ishir Naarovi nikdy plně nevěřila, takže si ponechala kousek pravdy, kterou vpravila do stvoření; tato část je Alyss.

„Alyss je stvoření, na které normální zákonitosti neplatí.“ Je elementální a základní součástí Aonu a má téměř božské síly. Je nepochybně na straně Dobra a s Ishir má neobyčejně přátelské vztahy. Většinou se objevuja jako mladá dívka: „Její kůže byla lískově hnedá, krátké vlasy byly červeně jako měď. Měla na sobě otlučený kožený kabátec a potrhané kalhoty. Její tvář byla úzká a jakoby sklíčená s výrazným lícními kostmi...bylo jí tak patnáct...“ (z knihy Stíny nad Řádem Kai).

Hrála roli v úkolu Osamělého vlka (možná včetně vyčarování větve stromu, která ho omráčila a díky které přežil) a nakonec se zamilovala do Benedona. Vonotarovi přičarovala stařecký vzhled a shrbená záda, která bude mít do konce své existence. Takový byl výsledek magického duelu, který se odehrál během Masakru Řádu Kai.

Objevuje se také v knihách Johna Granta Albion a Svět, které se na ni soustředí v jiném vesmíru.