Temní páni

Temní páni, známí také jako Temní páni z Helgedadu, jsou nestvůry stvořené Naarem k dobytí Magnamundu. Mají velmi odlišné osobnosti i vlastnosti, ale jsou to stvoření čistého zla. Jen pohled na ně dovádí běžného smrtelníka k šílenství. Než se objevili na Magnamundu a byli přetvořeni Naarem, existovali jako bezčasé entity nijak nepostižené zlem, nenávistí a hněvem, které jsou později jejich typickou charakteristikou.

Seznam Temných pánů

Chlanzor
Dakushna
Ghanesh
Ghurch
Gnaag, čtvrtý a poslední Arcilord Temných zemí
Haakon, třetí Arcilord Temných zemí
Khatellu
Kraagenskûl
Menashga
Mrugor
Nhorg
Shebnar
Slutar
Taktaal
Tomogh
Unc
Vashna, první Arcilord Temných zemí
Xog
Zagarna, druhý Arcilord Temných zemí
Zhanshal

Schopnosti Temných pánů

Temní páni jsou imunní vůči běžným zbraním; smrtelně je může zranit jen Sommerswerd a magické zbraně, které sami vytvořili. Jejich další slabinou je čistý vzduchu Magnamundu a sluneční světlo - v Temných zemích a Helgedadu je povětří silně jedovaté. Což je taky důvod proč byl tento region vůbec stvořen.

Časová osa

3072 - Naar vysílá 22 Temných pánů, aby dobyli v jeho jménu Magnamund 3150 Na stranu Temných pánů se přidávají národy Drakkarimů 3192 Vzestup Arcilorda Vashny 3400 Zplozenci se rodí v Černém městě 3434 Do Severního Magnamundu přichází Sommlendingové vedeni Králem Kianem; armády Temných zemí jsou potlačeny Slunečním lidem až za DurnCrag 3520 Začínají války Helghastů 3550 Války Helghastů končí; jejich infiltrace je zastaven Bratrstvem Křištálové Hvězdy 3785 Vashna připravuje Black Muster k dobytí Sommerlundu, kterému v té době vládne Král Ulnar I.
3799 Temný pán Vashna poražen u Rokle zkázy Maakengorgu, jeho duše uvězněna v propasti
3800 Občasnká válka v Helgedadu
4000? Temný pán Zagarna získává Kameny zkázy Agarashe Prokletého a stává se Arcilordem; dokončení měst v Temných zemích
5050 Invaze do Sommerlundu; destrukce Řádu Kai, Arcilord Zagarna poražen
5050 - 5053 Občasnká válka v Helgedadu; Temní páni Haakon a Slutar bojují o nadvládu
5052 Osamělý Vlk použit jako pěšák ve střetu Temných pánů
5053 - Lord Slutar osvobozuje Osamělého Vlka, sám je zostuzen; Haakon z Aarnaku se stává Arcilordem
5054 Barraka z Vassagonie zkouší oživit Vashnu, ale selže; Osamělý Vlk získává Vashnovu dýku
5055 Haakon souhlasí s výměnou Orbu Smrti za Osamělého Vlka; ten získává Knihu Magnakai; Arcilord Haakon zabit Osamělým Vlkem a uvězněn na Rovině Zoufalství
5055 Temný pán Ghurch odhaluje Haakonův osud
5055 - 5058 Občanská válka v Helgedadu; Temní páni Slutar, Gnaag, Unc a Ghurch bojují o nadvládu
5058 Gnaag se stává Arcilordem, Unc a Gurch zabiti
5058 Temní páni se sjednocují za Gnaagem; Temné země zahajují otevřenou válku s Magnamundem; Casasgonie se pod Zakhanem Kimahem spojuje s Temnými zeměmi; Temný pán Xog dobývá Cloeasii; Zakhan Kimah poražen v souboji s Osamělým Vlkem a je nahrazen Zakhanem Shoualli; Casagonie vyhlašuje válku Helgedadu; Gnaak obléhá Torgar; Temný pán Chlanzor a Kraagenskûl ztrácejí bitvy proti Svobodným národům v Zuttezně; Temní páni ničí Luomi a získávají tři zbývající Kameny vědění; Kameny vědění se přesouvají z Mozgoaru do Torgagu
5070 Temný pán Kraagenskûl zabit v Argazadu Osamělým Vlkem; Temný pán Taktaal poražen Osamělým Vlkem v Helgedadu; Arcilord Gnaak zabit Osamělým Vlkem; Transfusor a Helgedad zničeny a následně zabiti všichni zbývající Temní pánové.
5070 Temní páni Gnaag a Kraagenskûl uvězněni na Rovině Zoufalství
5070 Občanská válka v Temných zemích; Armády Temných zemí prchají do Kagorstu, Kaagu, Akagazadu, Aarnaku, Nadgazadu, Gournenu, Helkony, Mozgoaru; Kámen zkázy z Darke a Žezlo Nyrasu ztraceny; oživení Vashny selhává; Gazad Helkona je zabrána Xaoly; frakce Slutara a Zagarny pokračují v bojích o Kaag; Arcidruid Cadak z Mogaruithu dočasně získává kontrolu nad Kaagem; Nadziranimové získávají kontrolu nad Kagorstem a Akagazadem; Kámen zkázy z Darke získán, Nadziranimové z Kagorstu a Akagazadu se spojují s válečným lordem Magnaarnou; Žezlo Nyrasu zničeno. PO Magnamundu kolují zkazky, že jeden z Temných pánů stále žije.

Osudy Arcilordů a Temných pánů

Vasha, Lord z Helgedadu - zabit Králem Ulnarem I.
Zagarna, Lord z Kaagu - zabit Osamělým Vlkem
Haakon, Lord z Aarnaku - zabit Osamělým Vlkem
Gnaag, Lord z Mozgoaru - zabit Osamělým vlkem
Kraagenskûl, Lord z Helgedadu - zabit Osamělým Vlkem
Ghurch, Lord z Ghargony - zabit Gnaagem
Unc, Lord z Aarnaku - zabit Gnaagem
Taktaal, Lord z Helgedadu - zabit Osamělým Vlkem
Temní páni zabití při zkáze Helgedadu
Chlanzor, Lord z Gazad Helkony
Menasha, Lord z Nadgazadu
Tomogh, Lord z Gournemu
Slutar, Lord z Kaagu
Dakusha, Lord z Kagorstu
Shebnar, Lord z Helgedadu
Zhanshal, Lord z Aarnaku
Ghanesh, Lord z Helgedadu
Nhorg, Lord z Gourizagy
Mrugor, Lord z Helgedadu
Xog, Lord z Helgedadu
Khatellu, Lord z Helgedadu