Shamath

Shamath je marnivá démonka žijící v Rovině Temnoty. Její pravé jméno je Gnekasha. Připomíná lidskou ženu, ale je sedm metrů vysoká. Ačkoli je nápadně krásná, její kůže má mrtvolně bledý odstín. Má dlouhé splývavé černé vlasy a kozlí rohy čnící z jejího čela. Na Magnamundu má pěstinásobek své velikosti a síly. Je známá svými hádankami a může být oslabena jejich úspěšným zodpovězením.

Výskyt

Shamath se objevuje v sérii dvakrát a to ve Vashnově odkazu a Naarově kletbě.

Vashnův odkaz

Ve Vashnově odkazu se ji pokusí Arcidruid Cadak přivolat na Magnamund. Měla přinést Hůl smrti, zbraň vytvořenou Naarem, do Maakengorgu a s její pomocí oživit Temného pána Vashnu. Tohle byl druhý pokus o Vashnovo oživení, první spáchal Barraka (viz Rokle zkázy). Díky Osamělému vlku selhal. Vlk porazil Shamath v Rovině Temnoty a získal Hůl smrti, kterou použil k uzavření Brány stínů předtím, než Shamath vstoupila na Magnamund.

Naarova kletba

Zde cestuje Osamělý vlk na Rovinu Temnoty, aby získal zpátky Měsíční kámen. Projde Shamathiným panstvím - Branami temnoty, zatímco hledá Naarovu vnitřní svatyni a setká se přímo se Shamath. Zjistí, že Naar ji potrestal kvůli jejímu selhání v pokusu oživit Vashnu tím, že nechal její rivalku Avarvae Mučitelku neustále ničit její krásu. Shamath plánovala pomstu když se objevil Osamělý vlk, a připravila lektvar, který chtěla na Avarvae použít. Vlk ji znovu porazí během útěku z její říše.