Kai

Bůh dobra. Je spojený s bohyní Ishir a slouží jako „Lord Slunce“. Kai dodal polobohům odvahu, aby se stali prvními smrtelníky na Magnamundu a přijali podobu mořských draků, ze kterých byl Nyxator nejmoudřejší. Taky stvořil Starší Magi, Herbalisty a Sommerlunďany.

Kai je patronem bojovníků Kai a národa Sommerlundu a svým výtvorům dal mnoho dárků. Nyxator vytvořil Kameny vědění, do kterých vtělil moudrost od Kaie, a které Sluneční orel s Osamělým vlkem použili ke svému výcviku na Velmistry Kai a udržení Temných pánů od dobytí Magnamundu. V knihách se několikarát objevuje, ale pouze jednou přímo. Osamělému vlkovi dal schopnost „vyrůst“ za hranice Velmistrovství a stát se Svrchovaným Mistrem. Osamělý vlk se taky naučil, že může boha často požádat o radu.

Bohové Ishir a Kai byli uzavřeni v neustálé válce s bohem zla Naarem. V pokusu ukončit tento konflikt, Ishir a Naar vyrobili „nádobu“ ke zpečetění paktu, ze které vznikl fyzický vesmír Aon. Na každé z jeho planet se objevil život a zakrátko si začaly síly dobra i zla zabírat jednotlivé planety na svou stranu. Vítěz na poslední planetě, Magnamundu, rozhodne o výsledné dominanci v celé existenci. Kai, spojenec Ishir, poslal několik svých polobohů, aby se stali smrtelníky; vzali na sebe podobu obrovských draků, z nichž největší byl Nyxator. Když začali Naarovi draci infiltrovat jejich podmořský domov, promluvil o tomto strachu Kai k Nyxatorovi a dal mu obrovskou moc. Nyxator vtělil tyto síly do Kamenů vědění, takže byly uchovány navěky. Kai a Ishir také stvořili Starší Magi a Herbalisty; Starší magi, kteří úspěšně válčili proti Naarovu šampionovi Agarashi Prokletému, ačkoli byly téměř vyhlazeni velkou nákazou Cenerských druidů, kterou ale Herbalisté úspěšně zarazili.

Konečným stvořením Kaie a Ishir byli Sommerlunďané, národ bílých lidí, kteří byli stvořeni, aby roku MS 3434 zastavili Temné pány z Helgedadu. Stali se také jejich hlavními uctívači, i když tak činili i další národy na straně dobra. Sommerlunďané ke cti Kaie přidali slunce i na své prapory a erby. On a Ishir také stvořili Sommerswerd, nebo „meč slunce“, kterým Král Ulnar I. zničil Arcilorda Vashnu v Maakengorgu.

Bůh Kai dal pak - aniž by to kdokoli věděl - Baronovi z Toranu neobvyklou sílu a oudrost, kterou Baron vložil do výpravy za ztracenému Kameny vědění. Stal se Slunečním orlem, prvním Kai Lordem, založil Řád Kai a postavil Klášter Kai, kde mohly sommerlundské děti s potenciálem rozvíjet naplno své schopnosti.

Bůh Kai promluvil k Osamělému vlku během jeho pouti do Daziarnu. V Zajatcích času se Kai objevuje jako „mocný, silný a moudrý bojovník, jehož zlaté oči na tebe shora zírají s nadpřirozenou majestátností. Milý úsměv zmírňuje jeho heroičnost a jeho hluboký a báječný hlas duní z jeho hrdla.“ Kai řekl Vlkovi, že může „spravit nerovnováhu“ ohrožující Magnamund, a že „ve tvém nitru hoří plamen, který může zažehnout naději pro budoucnost celého lidstva.“

Po svém vzestupu na hodnost Velmistra Kai Osamělý vlk zjistil, že jeho schopnosti pocházející od Kaie daleko přesahují normální Sommerlunďany, čímž objevil schopnosti jdoucí i za hranice Velmistrovství, považovaného za vrchol potenciálu Kai. Kromě toho taky stárne jen o jeden rok za pět běžných, které uplynou.

Během série Grand Master Kai je Osamělý vlk schopen přivolat Kaiovu pomoc a radu, pokud dosáhne hodnosti Grand Thane a osvojí si schopnost Telegenisis. Ačkoli ho Kai nedovede ochránit od fyzického zranění, může mu napovědět, jak se má rozhodnout. Nelze ho přivolat víckrát než jednou za měsíc, ačkoli tato frekvence se s postupem po hodnostech zvyšuje. V knihách Nového řádu objeví nový velmistr vyslaný zachránit prince Karvase v knize Mydnight´s Hero, oltář Boha Kai stojící v ruinách pevnosti Starších Magi v Doomlandu.