Kameny zkázy

Kameny zkázy jsou sadou sedmi artefaktů vytvořených Agarashem Prokletým. Byly stvořeny jako posměch Kamenům vědění draka Nyxatora a obsahují moc danou Agarashovi přímo temným bohem Naarem.

Historie

Po Agarashově smrti byly kameny schovány jen proto, aby je znovuobjevil Temný pán Zagarna, který se s jejich pomocí stal Arcilordem Temných zemí. Od té doby se objevily v rukách nejrůznějších následníků zla.

Jeden byl nalezen ve zmrzlém městě Ikaya, další použil Zahda v Hradu Smrti, a největší z nich, Kámen z Darke, dominoval Křížové výpravě proti Drakarrumovi z Nyrasu. Osamělý Vlk zničil Kámen ze Zahdy a v souboji s válečníkem Magnaarnem zničil jeho i jeho kámen. Od pádu Temných pánů jsou lokace zbývajících kamenů neznámé.

Každý krystal „temně svítí černým ohněm“ a má moc útočit pomocí ohně a energie, ačkoli fyzicky jsou to velmi křehké objekty. Jdou s nimi vytvářet hordy nestvůr zvaných Agarashi. Agarash je ukryl před svojí konečnou porážkou z rukou Starších magi a byly ztraceny celé roky.

Po smrti Temného pána Vashny nastal další střet o kontrolu nad Temnými zeměmí, kdy se o nalezení Kamenů snažil každý z Temných pánů. Zagarna je objevil v těle umírajícího muže a díky posíleným schopnostem se stal Arcilordem. Od té doby jsou jejich místa neznámá, ačkoli některé byly obejveny během Vlkových výprav.

Kámen zkázy z Ikaye

Jeden z nižších Temných pánů známý jako Xadaš ukradl jeden ze Zagarnových kamenů a vydal se s ním do arktické Kalte, kde doufal v osvobození zde uvězněných ledových démonů. S nimi chtěl dobýt Durenor, spojence Sommerlundu, a stát se jeho vládcem. Zabili ho přímo osvobození Ledoví démoni a Kámen zůstal ukryt v místním Chrámu Starověkých. V knize Kaltské jeskyně ho Osamělý Vlk může najít a nechat si ho. Jeho síla může Vlka zabít, nebo když zemře může být dán Vonotarovi, kterého zabije taky.

Kámen zkázy z Herdosu

Skze síly tohoto Kamenu, známého také jako Zelené Agarashovo oko, proměnil Zahda ostrůvek Khor v Kazan-Oud (Hrad smrti) zaplněný monstry a přisluhovači zla. Spojil ho nad svým trůnem dokonce s Kamenem vědní z Herdosu a získal tak ještě více moci. Když Osamělý Vlk získal Kámen vědění, zničil také Kámen zkázy a způsobil smrt Zahdy a zničení Hradu smrti.

Kámen zkázy z Darke

Tento kámen byl nejmocnější ze všech vytvořených Agaraahe Prokletým během Věku věčné noci. Je to velký černý drahokam se šarlatovými žilami, které v něm víří jako živé. Nějak se dostal do rukou Temného pána Dakushny z Kagorstu a byl zasazen do železné rukojeti zvané Nyrasovo žezlo.

Během pádu Temných pádů kolovaly zvěsti, že žezlo padlo do rukou Nadziranimu a o měsíce později se objevilo v rukou válečníka Magnaarna, ovšem bez kamene. Ten vedl tažení proti lidskému království Lencie. Magnaard chtěl najít Kámen, aby pomohl porazit Křížovou výpravu a znovuzískat pro lidstvo říši Nyras. Navzdory pokusům Osamělého Vlka získat kámen dřív se Magnaarn dostal dřív do starověkého Chrámu Antahu, Vlka uvěznil a použil síly kamene i žezla k podmanění měst Temných pánů Akagazdu a Kagorstu.

S novými armádami pak vytáhl proti Lencii a zarazil obléhání Darke. To pokračovalo, když se Osamělý Vlk vymanil se zajetí Antahu a konfrontoval Magnaarna, který se kvůli síle Kamene zkázy stával nemrtvým. Ve střetu byl zabit jak on, tak zničen Kámen i žezlo, čímž Osamělý Vlk ukončil tisíce let válek pro dobro lidstva.