Nyxator

Nyxator byl obrovský mořský drak poslaný bohem Kai na Magnamund, aby ustanovil dobro jako dominující sílu planety. Kaiem byl požehnán coby nejmoudřejší z jeho učedníků a svou obrovskou moc posléze ztělesnil v Kamenech vědění.

Zlí mořští draci vyslaní temným bohem Naarem se infiltrovali mezi draky a vyhladili všechny dobré až na Nyxatora, který uprchl do jádra planety, kde zůstal až do své porářky Naarovým šampionem Agarashem Prokletým. Jeho odkaz žije dál skrze hrdiny Slunečního orla a Osamělého vlka, kteří použili Kameny vědění a stali se Velmistry Kai.

Planeta Magnamund byla klíčová pro vítězství dobra nebo zla na fyzické rovině existence známé jako Aon. První bytosti sem vyslané byli polobozi Boha Kai, kteří opustili svou nesmrtelnost a vzali na sebe podobu obrovských mořských draků. Naar vyslal vlastní agenty ve stejné podobě a Kai následně instruoval Nyxatora, nejmoudřejšího z draků, o této hrozbě a předal mu mnoho sil. Nyxator shromáždil všechny dobré draky, opustil moře a vystavěl civilizaci jménem Cynx. Roku 12209 MS vytvořil Nyxator Kameny vědění a vlil do nich navěky Kaiovu moudrost. Část této moudrosti spočívala v trvalé lásce ke všem živým tvorům.

Nyxator sám utekl do nitra planety, když Naarovi poskoci zabili jeho druhy a zničili Cynx. V jádru zustal po dvé milénia, zatímco Naar se ho ničením světa snažil vylákat zpátky na povrch. Frustrován neúspěchem vyslal Naar „svého nejlepšího“ Agarashe Prokletého. Po ustanovení své základny na jižním Magnamundu se Agarash vypravil do centra Magnamundu, aby Nyxatora zničil. Ten zemřel po dekádách bojů a sledoval, jak Agarash krade Kameny vědění.

Draci spojení s Naarem se vynořili z moře a po staletí válčili s Cynx. Na zemi se snášel ohnivý déšť, dobří draci byli zdecimováni nejdříve z tisíců na desítky a pak zbyl jen Nyxator, který prchl do nitra s Kameny vědění. Naarovy draci zdecimovali zemi a pak se otočili jeden proti druhému a vybili se navzájem. Naar zuřil nad tím, že Nyxator přežil, a po dvě milénia „byl vzduch temný a plný páry a žhavého prachu“, moře se vařila a země pukala. Ale na Nyxatora nedosáhl.

V pozdějších knihách Sluneční orel a Osamělý vlk použili sílu Kamenů vědění, aby se stali Mistry Kai, a úkol jejich hledání je ústřední linií série gamebooků.

Nyxator se taky ukazuje v úkolech Magnakai, když Osamělý vlk putuje do Zaaryxu, posledního dračího města z Věku chaosu, které bylo hluboko pod lidským městem Tahou, aby získal Kameny vědění. Na konci výpravy, která má osvobodit {Benedona](benedon) z Kaagu, si všimne, že jižní brána pevnosti je postavena z kůže a kostí mořského draka.