Giak

Giakové jsou služebníci Temných Pánů z Helgedadu. Jsou to humanoidé s šedou kůží a podsaditou figurou. Mají žluté oči, jsou velmi silní a dokáží vydržet extrémní teploty. Jejich fyziologie filtruje a neutralizuje jedovatý vzduch (povětří Helgedadu), zorničky mají citlivé na infračervené světlo (ve tmě vidí teplo) a normální sluneční světlo. Jejich zažívací trakt je imunní vůči většině jedů. Mají chrupavkovité kosti, které jsou dvakrát silnější než lidské, tělesný tuk chrání vnitřní orgány před extrémními teplotami.

Jejich prvotním účelem byla před mnoha staletími samotná stavba Helgedadu. Jednalo se o dlouhou a extrémně náročnou práci, kterou přežili jen ti nejsilnější giakové. Jejich potomci jsou dnes vojáky Temných Pánů.

Giaků je několik druhů, z nichž nejzuřivější a nejvytrvalejší jsou horští. Slabší druh, szallové, utekl z Temných zemí během stavby města a osídlil severní Magnamund, kde koexistuje s lidmi.

Vedle toho existují ještě bažinní giakové, které pro stavbu Helgedadu vytvořil Vashna. Byli zplozeni v obrovském množství a byli tak běžní, že je zabíjeli kvůli tuku pro pochodně. Z nich vznikla obrovská masa Temných armád, giakové však nejsou příliš inteligentní ani stateční.

Mají i svůj vlastní jazyk a písmo. Jedná se o jednoduchou hrdelní řeč používanou většinou služebníků Temných pánů. Termín „giak“ většinou odkazuje k horskému druhu.