Aon

Aon (velká rovnováha) je fyzický vesmír, ve kterém se nachází Magnamund a další planety (Avaros, Caliandra, Duron, Halcyona Primusand Sharr).

Obsahuje magii, použitelnou pro dobro i zlo, i bohy: Kai (Slunce), Ishir (Měsíc), Naar (zlo/Temnota). Je to vesmír podobný našemu, ale mimo něj existují ještě další Roviny Existence - Roviny Země, Vzduchu, Ohně, Vody. Dále existuje Daziarn, který obývají bytosti podobné bohům a který je obklopen Rovinou Tmy a Rovinou Světla.

Historie

Po celou věčnost panoval mezi bohy Dobra a Zla bezformý, bezčasý neústálý souboj. Nešel vyhrát, protože nebylo co dobývat ani neexistovaly standardy, kterými by šlo vítězství jakkoli měřit. Po nespočetných letech sjednala Ishir, nejvýznamnější z Bohů Dobra, příměří s Naarem, Králem Temnoty. Vytvořili společně nádobu, která reprezentuje toto příměří, do které vpravili své síly života a smrti, stvoření a destrukce. Touto nádobou byl Aon - „Velká Rovnováha“.

K překvapení samotných bohů z této nádoby vyrostl fyzický vesmír s myriádami světů a forem života. Protože už bylo co ovládnout, pustili se Bohové do boje o ovládnutí tohoto vesmíru. Kterákoli strana ho nakonec ovládne, druhá bude odsouzena k záhubě v Prázdnu. Tak byly postupně ovládány jednotlivé světy, až zůstal pouze Magnamund.

Historii světa popisuje podrobněji série Legendy o Lone Wolfovi od Johna Granta. Série gamebooků Svět Lone Wolfa (Čaroděj Šedá Hvězda) napsané Ianem Pagem se odehrávají jak na Magnamundu, tak v astrální rovině Daziarnu.