Temné země

Temné země se nacházejí v severozápadní části Magnamundu, obývají je Temní páni a jejich služebníci. Toto území bylo dříve ve zlatém věku Shianti osídleno mnoha tvory, všichni však byli postupně vymýcení a vyhnáni, neboť ovzduší, země i voda jsou zde otrávené a nikdy tu nesvítí slunce. Rozsahem zabírají většinu severního Magnamundu a sousedí s mnoha národy včetně Ixlie a Sommerlundu, od kterého ho oddělují Durnkragské hory.

Významná města

Helgedad, Kaag, Mozgoar, Aarnak, Fornost