Bratrstvo Křišťálové hvězdy

Bratrstvo Křišťálové hvězdy (v orginále Brotherhood of the Crystal Star), známé též jako Bratrstvo kouzelníků z Toranu (v originále Magician's Guild of Toran), je kouzelnickým cechem praktikujících magii levé ruky.

Bylo založeno před eony svými předchůdci ze škol magie z dob Starých království. Roku MK 3434 se v Severním Magnamundu objevili Sommerlunďané, zatlačili Temné pány za Durcragské hory a ustanovili svou říši Sommerlund na území, které zabrali. Vashna, rozzuřen svou porážkou, poslal na Sommerlund mnoho Helghastů. Tak začaly Helghastské války trvající mezi lety MK 3520 - MK 3550. Během těchto střetů, kdy se díky schopnostem měnit podobu dostávaly do společnosti celé armády Helghastů, pomáhalo výrazně právě Bratrstvo nacházet nové cesty, jak tyto vetřelce odhalit a zničit.

Cech byl málem zničen během invaze vedené Temným pánem Zagarnou roku MK 5050. Cechmistr hrál v době Masakru Řádu Kai velkou roli při prvních úkolem Osamělého vlka. Bratrstvo sídli ve velké budově v přístavním městě Toranu v serverním Sommerlundu. Praktikuje levorukou magii, která má v knihách božskou povahu. Bratrstvo drží proroctví, podle kterého dva muži, jeden bojovník a jeden mága Bratrstva, spojí síly a vládu nad Magnamundem a přinesou éru míru a prosperity. Vonotar věřil, že proroctví se týká jeho spojení s Temným pánem Zagarnou, ale pravým naplněním sudby byli Benedon a Osamělý Vlk.

Jméno pochází od náhrdelníku ve tvaru křišťálové hvězdy, který je symbolem přijetí za Bratra. Typickou uniformou byly volné modré róby s hvězdami, měsíci a dalšími nebeskými tvary. Bratrstvu vládne Cechmistr a rada dvanácti Starších. Benedon, Vonotar, Loy-Kymar, Loren, Artel, Heikon a Martat.