Disciplíny Kai

Disciplíny Kai zahrnují 10 metafyzických dovedností, které se učí adepti na bojovníky Kai. Jedná se o základní disicplíny, na které pak navazují Disciplíny Magnakai a Grand Master Kai, které jsou jejich silnějšími verzemi či rozšířením.

Disciplíny: