Hlad Sejanozův

  1. kniha série Osamělého vlka. Jde o poslední svazek série Nového řádu.

Hraní

Knihy Osamělého vlka se opírají o kombinací přemýšlení a štěstí. Konkrétní vlastnosti jako umění boje a kondice jsou stanoveny náhodně před samotnou hrou (čtením). Hráč si pak volí, které disciplíny Kai nebo další schopnosti ovládá. Tento počet závisí přímo na předchozích absolvovaných svazcích série (Hodnost Kai). S každou další dokončenou knihou si hráč volí další Kai disciplínu. V první knize začíná s pěti.

Zápletka

Hrajete jednoho z Velmistrů Osamělého vlka. Na návštěvě dvoru Xo-lin se objeví novinka o invazi Autarcha Sejanoze z Bhanaru. Xo-lin musí být zachráněna a dovedena do bezpečí v dalekém městě Tazhan ležícím před pláň Lissanian.

Přijetí

Jde o poslední knihu Osamělého vlka z pera Joe Devera. Kniha je vzácná a existující kopie se prodávají za stovky dolarů. Existuje kontroverze o existenci 50ti zvláštních odkazech; většina knih jich má 350 a tato pouze 300. Existují domněnky, že nakladatelé při vědomí, že už žádná další kniha nevyjde, odebrali odkazy napojující knihu na další příběh.