Anari

Stát v Severním Magnamundu situovaný východně od vlnitých plání, které zformovaly území Slovie. Spojena s Lourdenem, Firalondem a Kakushi je Anarijská republika - jejíž terén je vyplněn kopci a pláněmi - ohraničena jak horami, tak řekami. Stát má několik větších osídlení a je ovládán z Tahou. Tahou samotné by nebylo ničím moc známé, kdyby nestálo nad starým městem Zaaryx, které je od světa zapečetěno od časů Černého Zakhana. Anarie žila často ve strachu z Vassagonie, svého velkého východního souseda, jehož území bylo vydrancováno během nedávných válek Temných pánů. Během konfliktu bylo město obléháno jak Gnaagovými armádami, tak i silami Vassagonie vedenými Zakhanem Kimahem. Naštěstí byl Kimah sám poražen Osamělým vlkem přímo před branami Tahou a příjezd spojenců Anarie zpečetil osud vetřelců.