Vlastní stín

Vlastní stín je devatenáctá kniha gamebookové série a sedmá kniha série Grand Master Kai.

Bytost, která je k nerozeznání od Osamělého Vlka běsní v Sommerlundu. Osamělý Vlk pronásleduje tuhle stvůru až do samotné Roviny Temnoty. Tam narazí na Naara, který má v držení Měsíční kámen, artefakt nesmírné síly. S jeho pomocí je dokonce schopen otevřít Brány stínů. S pomocí bytosti, známé jako Alyss se mu podaří z Roviny Temnoty uniknout, ale Osamělý Vlk Allys slíbí, že se vrátí a že se pokusí získat Měsíční kámen.