Gog

Giak, který doprovázel Wormwalda během zničení prvního Řádu Kai.