Démon

Znetvořené stvůry vyvolané Shasarakem k zaplavení Masbatů na Velkých Lissanských pláních, které je málem vyhubily. Neradí postupují přes vodu, protože je oslabuje. V kopcích u jezera Tilos je magická brána, kterou pronikli na Magnamund.