Masbate

Nomádský národ válečníku, který přebýval na vlnitých savanách Velkých plání Lissanu v jižním Magnamundu a je znám pro svou sílu a statečnost. Tito vysocí, svalnatí, černovlastí a tmaví obři byli téměř vyhlazeni nákazou agarashi.