Taklakot

Taklakot býval hrdý tianéský národ obývající území kolem Truchlivých hor na jižním pobřeží Magnamundu. Působením nepřirozené moci Slunečního kamene, který do země přinesl černokněžník Shasarak, byl Taklakot vyzdvižen k vrcholu síly a prosperity. Kvůli nerozvážnosti vládnoucí třídy však nestabilní síla artefaktu jednoho dne selhala a celý národ byl vymazán z povrchu světa. V místě katastrofy vznikl kráter Údolí zkázy a jediné, co zůstalo ušetřeno naprostého zničení, je hlavní město Gyanima. To je nyní známé jako Zapovězené město, protože Sluneční kámen způsobuje, že veškerý život je zde prokletý. Ty, kdo se odváží vstoupit, postihuje strašlivou chřadnoucí nemocí, která živé bytosti plíživě mění v nemrtvé. Legendy vyprávějí, že záštiplní duchové Taklakotu dnes bloudí přilehlým Kapraďovým hvozdem a vybírají si pomstu na každém, kdo se do něj odváží.