Runa vorka

Runa Vorka byla schopná vyvolat Vorku, druh Agarashi dlouho považovaný za vyhynulého. Jedná se o plazy se zvláštní ladností. Během Runové války byly vyvoláni v obrovských počtech a byli hlavni silou Eldenorské invaze do Severního Magnamundu. Byli zničeni zničením runy samotné.