Klooni

Klooni jsou humanoidní drodarinská rasa žijící ve svobodném státě Chaman. Jedná se o vedlejší vývojovou větev trpaslíků s drobnější tělesnou konstitucí a zelenavou pokožkou. Mají pověst mimořádně učených, vynalézavých a pracovitých bytostí. Ačkoli jsou vesměs přátelští, pro svůj intelekt bývají svými lidskými spoluobčany, zastávajícími v Chamanu méně významné posty a dělnické práce, považováni za samolibé a elitářské.