Giačtina

Giacky snadno a rychle - základní giacko-český slovník.

giacky česky
Adag (pj) láhev, džbán
Adar (pj) pustina, poušť
Adez (pj) krev
Adog (pj) cesta, stezka
Adog (s) cesta, stezka
Adug (s) pohřbít
Aduk zničit, devastace
Aduz (pj) kruh
Aga (s) chtít
Agna (s) silnice, cesta
Agoz (s) skoč
Amaz (pj) vlk
Ak (přj) červená
Akag (s) bránit se
Akamaz (pj) lítý vlk
Aki (přj) jediný, osamělý
Akog (přj) hluchý
An kdo/komu
Anak past
Ar (předložka) s
Ash (spojka) a
Atog (předložka) nad
Azga (pj) čelní, předek
Azgad (s) spálit
Aztar (pj) sever
Da (přj) náctiletý (11-19)
Dag (s) postavit, vztyčit, vybudovat
Dajdok (pj) mesíc
Dajo (s) následovat
Dak jak
Daka (s) hýbat se
Dakagog (s) utíkat
Dan (s) stát
Danak (pj) štít
Dandon (s) sedět
Dar jestli
Darg (s) útočit
Dargag (pj) útok
Dat (s) odpočívat
Daz (pj) vlevo
Dej (pj) východ
Der (s) jít
Dez (s) přijít
Dig (s) kousat
Dik špeh
Dikoz (s) létat
Dikrak (pj) pták
Ditka (pj) kruh, prsten
Dog (s) ukrást
Dogez (přj) přicházející, nadcházející
Doddog (přj) těsný, přiléhavý
Dok (pj) on
Dorgar (pj) válečná strana
Duga (pj) vítr
Dug-Dug (pj) břicho
Dulaga (pj) šíp
Duldug (pj) lučištník
Duza úder (?)
Edak (pj) kbelík, vědro
Edaz (pj) mapa
Edzar (pj, přj) světlo, prosvětlený
Eg do, k
Ega kde
Egina (pj) moře
Egiza (pj) zátoka, zátočina
Egor (přj) hloupý
Egud (pj) kapitán
Eguk (pj) den
Ek (s) přinést, získat
Ekar (s) začít
Ekig (přj) slepý
Ekko (pj) čas
Ekor (s) padat
Ekug (pj) trest
Enoza (přj) speciální, zvláštní
Etaar (pj) dveře
Ezar (s) šplhat
Ezog (pj, s) nemoc, nákaza, nakazit se
Ga (přj) třetí
Gadaj (přj) světlý, jasný
Gadajok (pj) slunce
Gag (s) pít
Gagaz (přj) třicátý
Gagjak (pj) hranice
Gaj (pj) zemřít
Gajog (pj) nápoj, pití
Gan (s) hrozit
Ganiak (pj/přj) hněv/rozhěvaný
Gaz (pj) nepřítel
Gazad (pj) pevnost, hrad
Gazjat (pj) kasárna
Gedad (pj) město, velkoměsto
Gee (příslovce) souhlasně
Gegor (pj) záď, týl
Gogak (?) tábor, ležení
Googa (pj) jídlo
Gogoz (přj) dvacátý
Gorak (pj) zvíře
Gorgagat (pj) helmice
Gour (přj) chladný, studený
Gudjag (přj) ohromný, velký
Gudnak (pj) boj, bitva
Gug (přj) modrý
Guk (pj) paže, ruka
Haag (přj) nový
Hag (pj) dráp, pařát
Hagag (s) drásat
Hagor (pj) bota, holinka
Hak (pj) tělo
Hegez (přj) zběsilý, šílený
Hel (přj) černý
Heza (pj) chatrč, dům
Hoki (pj) radost, rozkoš
Hug (přj) nízký
Huk (s) volat
Iak (předložka) k, na, po
Ig (přj) druhý
Iggi (pj) dítě
Ika (?) ohnout
Iok (pj) kalich, pohár, číše
Ish (přj) daleko
Ishrak (přj) pátý
Ishrakig (přj) desátý
Izraz (přj) padesátý
Jag (pj) vpravo, pravá strana
Jantok (s) tančit
Jat (?) spát, spánek
Jatnar (pj) nebezpečí
Jatnek (přj) pomalu
Jeg (s) vzít
Jegka (?) povzbuzovat (?)
Jet (přj) starý
Jez (s) zlomit
Jigi (pj) kouzlo, magie
Jogg (pj) víno
Joz (přj) vysoko
Jok (s) požadovat, ptát se
Jokog (s) držet
Juga (pj) vak, batoh
Ka ale
Ka proč
Kaat (přj) mělký
Kag (s) nosit
Kaggaz (pj) oheň
Kao (přj) volný
Kega (pj) popel
Ketki (pj) problém
Kez (přj) mnoho
Kezneg (pj) skupina, četa
Kika (pj) peníze, bohatství, poklad
Kikago (pj) obchodník
Klag (přj) hnědý
Kluz (s) jet, jezdit
Kog (předložka) v
Koga (s) zastavit, stát
Kokog (pj) kouř
Kon (pj) lov
Kona (pj) dřevo
Konkor (pj) lovec
Konon (pj) strom
Kookar (pj) šampion
Kor (předložka) z, ze
Kordak (pj) seržant, důstojník
Kot (s) zavřít
Kuz (pj) otrok
Lag (pj) dítě
Lajak (pj) kámen
Lazag (?) vařit
Leka (s) uspět, zvítězit
Lenag (přj) hluboký
Liga (přj) malý
Lizog (pj) kobka, vězení
Loga (přj) svobodný
Lozon (přj) dlouhý
Lug (pj) přítel
Magak (s) selhat, prohrát
Magnok (pj) aréna
Moggador (pj) kladivo
Mok (pj) most
Moton (přj) krátký
Mugtaz (pj) mrak
Mutaz (pj) náramek
Muzar (pj) koráb, loď
Na (přj) sedmý
Nad (přj) temný
Nadarog (pj) rota, setnina
Nadgaj (pj) válka
Nadul (pj) noc
Nadulheza (pj) tábor, ležení
Naj (přj) blízký
Nak (s) bojovat
Naka (přj) chodící
Naog (přj) žádný
Nar (s) kopat, hloubit
Narg (s) být
Narga (přj) šestý
Nart (spojka) nebo
Nartag (?) napadnout z boku
Nashez (s) odrazit, vykrýt
Nazgiz (přj) sedmdesátý
Nen (pj) voda
Nengud (pj) jezero
Neni (přj) mokrý
Nenrak (pj) zloděj, lupič
Nig (s) nenávidět
Niz (s) pomoct
Nizgaz (přj) šedesátý
Nodog (pj) bažina, mokřina, bahno
Nogjat (pj) hlava
Noza (s) podvádět
Nozod (pj) kůň
Nozodim (pj) kavalérie, jezdectvo
Nozosh (pj) plášť
Nug před
Nuzog (pj) kuše, samostříl
Odak (s) bránit, hlídat
Odakar (pj) stráž
Odgoz (pj) barikáda, zátaras
Odgozeg (pj) blokáda
Odnenga (pj) řeka
Odogon (pj) zbabělec
Ogg (pj) sekera
Ogot (s) ustupovat
Ogot za
Ogsha (pj) dýka, nůž
Ok (pj)
Okak (pj) ty
Okgan (s) vést
Okja (s) poslouchat
Oknar (pj) důstojník, velitel
Okrog (pj) kaňon, propast, rokle
On kdy, když
Orgad bílý
Orgadak (pj) člověk
Orgar (pj) armáda
Oza (s) využívat, používat
Ozon (s) utéct, uniknout
Radgor (pj) sud, bečka
Rakka (příslovce/s) vzhůru/probudit se
Raz (s) jíst
Razi (přj) horký
Rek (s) prozkoumat
Rekenar (pj) průzkumník, skaut
Reknoz (pj) koruna
Rigi (s) varovat, upozornit
Ritzag (pj) hora
Rorag (přj) čtvrtý
Roraz (přj) čtyřicátý
Rugga (pj) odvaha
Ruz (pj) klíč
Ruzzar (s) zničit
Sha (přj) osmý
Shaag (s) útočit
Shad (pj) voják
Shak (přj) devátý
Shakoz (přj) devadesátý
Shardar (pj) postel
Shaz (pj) šipka
Shazoz (přj) osmdesátý
Sheg (pj) pes
Shegga (s) lovit, pronásledovat
Shegtar (pj) trpaslík
Shez (s) říznout, seknout
Shezag (pj) meč
Shok (přj) živý, naživu
Shug (přj) zelený
Shushum (s) míchat, smíchat
Shuk (pj) řetěz, pouta, okovy
Stag (s) zradit
Stak (přj) oranžový
Staz (přj) žlutý
Stug (?) čistý, vyčistit
Stuzor (přj) slabý
Taag (s) zabít
Tadat těžký, těžce
Tadzar (pj) hruď
Tagog rychlý, rychle
Tak (s) pochodovat
Tan (s) slyšet, poslouchat
Tanoz (pj) bezpečnost
Tanoz (přj) bezpečně
Teg co
Tegdarg (pj) katapult
Tek jako
Tekim (?) sklad
Tezna (?) odpad
Tog nahoru
Togtar (pj) sedlo
Tok (s) otevřít
Tor (předložka) pro
Tot (příslovce) dole
Toz (pj) nástroj
Tozaz (pj) západ
Tugga (pj) kabát, kazajka
Tuja (s) plánovat
Tuk (pj) luk
Tukor (přj) silný
Tuz (s) bát se
Tuztor (pj) cesta, směr
Zad (pj) kniha
Zag (pj) zbraň
Zaggan (pj) zbroj
Zaj (s) vystřelit, vypálit
Zand (pj) jih
Zaz (s) rozkázat, rozkazovat
Zazdak (pj) rozkaz
Zazgog (pj) kostel, chrám
Zee (s) vidět
Zegor (pj) giak
Zejar (pj) jed
Zek (s) ukrývat (se), schovávat (se)
Zendod (přj) měkký
Zika (pj) listoví, tráva
Zinoz (s) cítit
Ziran (pj) kouzelník, čaroděj, mág
Zizi (pj) žena
Zogak (pj) brána
Zordak (pj) zeď
Zourg (s) bodnout
Zoz konec, ukončit
Zug (pj) bylina, zelenina
Zugguz (pj) úsvit
Zuk (pj) kopí, oštěp
Zut (přj) špatný, zlý
Zutaagon nemrtvý
Zutag (pj/s) bolest/bolet
Zutgorak (pj) monstrum, příšera

n = podstatné jméno
v = sloveso
adj = přídavné jméno
adv = příslovce
prep = předložka
conj = spojka


Giacké počty

česky giacky
Jeden Aki
Dva Ig
Tři Ga
Čtyři Rorag
Pět Ishrak
Šest Narga
Sedm Na
Osm Sha
Devět Shak
Deset Ishrakig
Jedenáct Da-aki
Dvanáct Da-ig
Třináct Da-ga
Čtrnáct Da-rorag
Patnáct Da-ishrak
Šestnáct Da-narga
Sedmnáct Da-na
Osmnáct Da-sha
Devatenáct Da-shak
Dvacet Gogoz
Dvacet jedna Gogoz-aki
Třicet Gagaz
Čtyřicet Roraz
Padesát Izraz
Šedesát Nizgaz
Sedmdesát Nazgiz
Osmdesát Shazoz
Devadesát Shakoz